PREJSŤ NA OBSAH
Technológie šetrné k životnému prostrediu

TECHNOLÓGIE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

VÝSKUM & INOVÁCIE DS AUTOMOBILES

Vďaka našim technológiám sa náš prístup k trvalo udržateľnému rozvoju zameriava na znižovanie emisií skleníkových plynov, ochranu prírodných zdrojov a vývoj nových ekologických spôsobov mobility.

TECHNOLÓGIA E-TENSE

Elektrifikácia podľa DS Automobiles

E-TENSE, navrhnutý pre svet zajtrajška, stelesňuje maximálny pôžitok z jazdy, maximálnu efektivitu vďaka rekuperácii energie a neobmedzenú mobilitu. Technológia E-TENSE, svetová referencia v elektrických vozidlách, je prítomná na každom z nových elektrických modelov DS Automobiles a stelesňuje našu túžbu stať sa 100% elektrickou značkou.

Technológia inšpirovaná Formulou E

V súlade s našim záväzkom a titulom dvojnásobného majstra vo Formule E sme do našich elektrických a plug-in hybridných modelov začlenili technológie z motoristického športu, ako je rekuperácia energie pri brzdení. Naše modely zrodené z výkonu vám tak otvárajú nové obzory.

OBJAVTE NAŠU PONUKU E-TENSE

NAŠE BENZÍNOVÉ MOTORY PURETECH

Kompaktnejšie, ľahšie, výkonnejšie

Benzínové motory PureTech vám umožňujú kontrolovať spotrebu a zároveň zvyšovať výkon vášho vozidla DS.

Našim inžinierom sa podarilo dosiahnuť výrazné zníženie spotreby paliva znížením veľkosti a hmotnosti našich motorov a integráciou inovatívnych materiálov s nízkym trením.

Motory šetrnejšie k životnému prostrediu

Zmenšením veľkosti a hmotnosti našich motorov a integráciou inovatívnych materiálov s nízkym trením sa našim inžinierom podarilo dosiahnuť výrazné zníženie spotreby paliva a tým aj emisií CO₂ na vozidlo.
Najnovšia generácia filtra pevných častíc
Všetky benzínové motory PureTech DS sú vybavené najnovšou generáciou GPF (Gasoline Particle Filter), ktorá je schopná efektívne spracovávať emisie častíc z benzínových motorov s priamym vstrekovaním. 
3- a 4-valcové motory PureTech
Kompaktnejšie a ľahšie 3-valcové motory ponúkajú zníženie spotreby paliva o 1,5 litra na 100 km a emisií CO₂ až o 25 % v porovnaní so 4-valcovým motorom s rovnakým výkonom pri zachovaní vysokej úrovne akustického komfortu a optimálneho potešenia z jazdy. Naše 4-valcové benzínové motory PureTech 180 a PureTech 225, ktoré kombinujú výkon a optimálnu účinnosť, obsahujú vysokovýkonné turbodúchadlo novej generácie. 
STOP & START
Kontrolujte spotrebu paliva a výrazne znížte emisie CO₂ vďaka technológii Stop & Start, známej aj ako zariadenie na automatické zastavenie a opätovné spustenie. Táto funkcia automaticky uspí váš motor, keď sa vaše vozidlo dočasne zastaví. Spotrebu paliva v hustej mestskej premávke znížite v priemere o 15 % v porovnaní s bežným vozidlom. 

NAŠE DIESELOVÉ MOTORY BLUEHDI

Kombinácia efektivity a radosti z jazdy

Technológia BlueHDi označuje našu ponuku dieselových motorov.

Naše 4-valcové dieselové motory BlueHDi sú dostupné v dvoch rôznych výkonových triedach: 130 S&S a 180 S&S.

Najnovšia generácia systému na odstraňovanie znečistenia

Tento systém je zahrnutý vo všetkých našich dieselových motoroch BlueHDi tak, aby eliminovali znečisťujúce látky zo spaľovania nafty: nespálené uhľovodíky (HC), oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx) a jemné častice.
Odstránenie znečistenia v 3 etapách
ETAPA 1

Oxidačný katalyzátor premieňa nespálené uhľovodíky (HC) a oxid uhoľnatý (CO) na vodu (H2O) a oxid uhličitý (CO₂).

 

ETAPA 2
Katalyzátor SCR (Selective Catalytic Reduction) eliminuje 90 % oxidov dusíka (NOx) ich premenou na vodu a dusík vďaka prídavku AdBlue®.
ETAPA 3
Filter častíc (FAP) eliminuje až 99,9 % jemných častíc.
ÚČINNÉ RIEŠENIA
AdBlue®
AdBlue®, zmes vody a močoviny, netoxická a šetrná k životnému prostrediu, premieňa 85 % znečisťujúcich oxidov dusíka na vodnú paru a neškodný dusík. Postup doplnenia nádrže AdBlue® umiestnenej v kufri alebo vedľa palivovej nádrže je rovnaký ako pri palivovej nádrži. Natankovaním AdBlue® získate 20 000 km dojazdu. 
STOP & START
Kontrolujte si spotrebu paliva a výrazne znížte emisie CO₂ vďaka technológii Stop & Start. Táto funkcia automaticky uspí váš motor, keď sa vaše vozidlo dočasne zastaví. Spotrebu paliva v hustej mestskej premávke znížite v priemere o 15 % v porovnaní s bežným vozidlom. 

PROTOKOL WLTP

Reálnejšia spotreba

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) je protokol schvaľovania vozidiel v rámci Európskej únie, ktorý špecifikuje nový testovací cyklus a nový postup merania spotreby paliva, emisií CO2 a regulovaných znečisťujúcich látok z ľahkých vozidiel Ľahké vozidlá = osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá < = 3,5 tony za štandardizovaných (laboratórnych) podmienok.

 

Protokol WLTP nahrádza predchádzajúci schvaľovací postup (NEDC), ktorý vstúpil do platnosti v roku 1992. Od septembra 2017 sú všetky nové modely uvedené na trh schválené podľa WLTP. Od septembra 2018 musia byť všetky predávané vozidlá schválené WLTP. Tento nový laboratórny testovací protokol bude doplnený o meranie emisií znečisťujúcich látok v reálnom používaní: Real Driving Emission (RDE).

 

Nový protokol WLTP umožní spotrebiteľom získať presnejší prehľad o spotrebe paliva a emisiách CO2 ich vozidla.

DS AUTOMOBILES A NOVÝ PROTOKOL WLTP

Pokiaľ ide o emisie NOx, vozidlá DS Automobiles vybavené motormi Euro 6.2 spĺňajú už s predstihom 3 rokov koeficient zhody 1,5 (meranie RDE – Real Driving Emission), ktorý je požadovaný predpismi Euro 6d z roku 2020.


Vďaka rozumným technologickým rozhodnutiam nasadeným v predstihu (SCR v nafte a GPF v benzíne) sú všetky naše vozidlá už schválené WLTP (povinné pre všetky súkromné ​​vozidlá od septembra 2018).

V centre našich obáv je zákazník. To je dôvod, prečo sa snažíme zostať popredu pred novými protokolmi, aby sme zostali na technologickej špičke.

Ako dôkaz našej transparentnosti sme na našej stránke zverejnili spotrebu našich modelov od roku 2016 a ich emisie NOx od marca 2018 v reálnych podmienkach používania - podľa protokolu vyvinutého s mimovládnymi organizáciami (T&E a FNE) a certifikovaného treťou stranou, nezávislou organizáciou (Bureau Veritas).

AKÉ SÚ ZMENY PRI WLTP ?
Z NEDC na WLTP

Nový postup WLTP má za cieľ najmä zabezpečiť lepšie znázornenie reálnych podmienok používania vozidiel a ich aktuálnych technológií pri schvaľovaní. Definuje prísnejšie testovacie podmienky a dynamickejší jazdný profil ako predchádzajúci cyklus NEDC vyvinutý v 90. rokoch 20. storočia.Jeho vytvorenie bolo vykonané s použitím skutočných jazdných údajov, zatiaľ čo NEDC bol založený na teoretických jazdných profiloch.

 

WLTP tiež poskytuje presnejšie hodnoty, pretože zohľadňuje špecifikácie každého vozidla vrátane celej jeho voliteľnej výbavy, ktorej vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 môže byť významný. Hodnoty WLTP sú v niektorých prípadoch vyššie ako hodnoty NEDC pre rovnaké auto. To neznamená, že spotreba paliva je horšia, je to jednoducho nové meranie založené na prísnejšej a dlhšej referenčnej hodnote, ktorá lepšie odráža súčasné využitie vozidiel.

Zmeny štandardizovaných testovacích postupov

  • Predĺženie prejdenej vzdialenosti počas cyklov
  • Testy vykonávané pri vyšších rýchlostiach
  • Citlivejšie a realistickejšie jazdné správanie
  • Predĺženie trvania cyklu
NEDC VS WLTP
NEDC WLTP
Testovací cyklus

Jedinečný

 

Dynamický, ktorý viac zodpovedá skutočným jazdným podmienkam

Dĺžka cyklu

 

20 minút 30 minút
Vzdialenosť  11 km 23,25 km
Jazdné fázy 2 fázy, 66 % jazdy v meste a 34 % jazdy na vidieku 4 dynamickejšie fázy, 52 % jazdy v meste a 48 % jazdy na vidieku

Priemerná rýchlosť

 

34 km/h 46,5 km/h
Maximálna rýchlosť 120 km/h 131 km/h
Vplyv individuálnych opcií NEDC nezohľadňuje vplyv na emisie CO2 a energetickú výkonnosť Zohľadňujú sa ďalšie funkcie (ktoré sa môžu líšiť v závislosti od modelu).
Zmeny rýchlostí Fixné zmeny rýchlostí Trasové body vypočítané pre každé vozidlo
Teplota počas testu

Medzi 20 a 30 °C

 

Testy vykonané pri 23 °C, CO2 korigované pri 14 °C

REÁLNE EMISIE

Real Driving Emissions - RDE

Od septembra 2018 musia všetci výrobcovia okrem schvaľovacieho protokolu WLTP merať emisie v reálnych jazdných situáciách (RDE) pre všetky vozidlá predané v rámci EÚ a vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku, Izraeli a Írsku.

 

Počas týchto testov RDE sa merajú emisie znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka (NOx) a jemné častice, na otvorených cestách, aby sa získali realistickejšie informácie.

FAQ
ČO ZNAMENÁ WLTP?

WLTP je skratka pre celosvetový harmonizovaný testovací postup.

 

Ide o nový testovací postup, ktorý poskytuje realistickejšiu analýzu spotreby paliva vozidla a emisií CO2. Od septembra 2018 musia mať všetky registrované vozidlá certifikát WLTP. Protokol WLTP postupne nahradí starý postup NEDC (New European Driving Cycle).

ČO JE JAZDNÝ CYKLUS WLTP?

Spotreba vozidla a emisie vždy závisia od štýlu jazdy každého človeka, a preto bolo pre normu WLTP zostavené veľké množstvo údajov zozbieraných po celom svete. Tieto údaje sa použili na definovanie štyroch reprezentatívnych fáz so štyrmi priemernými rýchlosťami: nízka, stredná, vysoká a veľmi vysoká.

 

Počas každej z týchto fáz sa merajú rôzne situácie (brzdenie, zrýchlenie, zastavenie) rôznymi spôsobmi, aby odrážali každodenné jazdné situácie. Kombinácia týchto fáz umožňuje dosiahnuť to, čo sa nazýva „jazdný cyklus“.

 

Spotreba paliva sa zobrazuje pre štyri rôzne jazdné situácie s celkovou kombinovanou hodnotou pre benzínové, naftové, hybridné a plug-in hybridné vozidlá.

ČO PRE MŇA ZNAMENÁ WLTP?

Nadobudnutie platnosti protokolu WLTP znamená, že spotreba paliva a emisie CO2 uvedené v popise vozidla presnejšie odrážajú hodnoty v reálnych jazdných situáciách.

 

Protokol WLTP s prihliadnutím na jednotlivé možnosti (napríklad zimné pneumatiky alebo presklená strecha) vám umožňuje získať reálnejšie hodnoty na základe presnej konfigurácie vášho vozidla.

 

Reálnejšie hodnoty prirodzene znamenajú, že vozidlá vybavené spaľovacím motorom budú vykazovať vyššie hodnoty spotreby a emisií, zatiaľ čo elektromobily (vrátane plug-in hybridov) budú vykazovať znížený dojazd.

ČO ZNAMENÁ RDE?

RDE je skratka pre „Real Driving Emissions“. Ide o nový postup, ktorý umožňuje merať emisie znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka (NOx) a jemné častice.

 

Ako už názov napovedá, RDE sa merajú na otvorenej ceste za reálnych jazdných podmienok, nie v laboratóriu. Tieto merania sa získavajú pomocou inteligentného zariadenia nazývaného PEMS (Portable Emissions Measurement System) pripojeného k zadnej časti vozidla počas testu.

ČO ZNAMENÁ EURO 6?

Euro 6 je v súčasnosti platná norma, ktorá stanovuje limity pre znečisťujúce emisie. Definuje maximálne hodnoty emisií jemných častíc a oxidov dusíka nižšie ako predchádzajúca norma Euro 5.

 

Od septembra 2018 vstupuje norma Euro 6 do druhej etapy: Euro 6.2. Požaduje ešte nižšie limity ako predchádzajúca etapa, pokiaľ ide o emisie jemných častíc pre vozidlá vybavené benzínovými motormi.

ČO JE SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA?
Aby sa ešte viac znížili hodnoty emisií vozidla, pridáva sa do výfukových systémov dieselových vozidiel kvapalný amoniak, nazývaný AdBlue®. Selektívna katalytická redukcia (SCR) s AdBlue® môže znížiť oxidy dusíka až o 90 %. Zostáva hlavne vodná para, dusík a CO2.
VEDIEŤ VIAC...
Environmentálna politika
Pozrite si náš program a naše opatrenia.
Spotreba pri používaní vozidla
Zmerajte si priemernú spotrebu svojho vozidla.