PREJSŤ NA OBSAH
Udržateľnosť

Environmentálna politika

Náš záväzok k udržateľnej mobilite

Náš prístup k trvalo udržateľnému rozvoju aplikovaný na mobilitu má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov, chrániť prírodné zdroje a vyvinúť nové spôsoby mobility šetrné k životnému prostrediu.
 
SKUPINA STELLANTIS
Na ceste do novej éry

Spoločnosť Stellantis sa zrodila v čase, keď svet očakáva, že spoločnosti vrátane výrobcov automobilov budú schopné preukázať svoju schopnosť inovácie prostredníctvom udržateľných produktov a služieb.

 

A správne, iba inovácia a spolupráca môžu umožniť nájsť efektívne riešenia v boji proti globálnemu otepľovaniu. Stellantis chápe toto očakávanie a už vo svojom strategickom pláne Dare Forward oznámil svoj záväzok dosiahnuť do roku 2038 čisté nulové emisie uhlíka v celom dodávateľskom reťazci, čím sa stane majstrom v tejto oblasti. Dali sme si za cieľ znížiť úroveň emisií uhlíka o polovicu už do roku 2030.

 

Klimatická kríza si vyžaduje kolektívne opatrenia a inovatívne prístupy. Ako spoločnosť zaoberajúca sa technologickou mobilitou je Stellantis pripravená hrať vedúcu úlohu pri riešení jednej z najnaliehavejších výziev našej doby.

TRVÁCNOSŤ
Trvalo udržateľná orientácia už od počiatku
Aby sme reagovali na ekologickú výzvu, zaviazali sme sa obmedziť náš vplyv na životné prostredie počas celého výrobného procesu. V DS Automobiles uprednostňujeme používanie recyklovaných produktov, pokiaľ to podmienky dovoľujú. Náš tím špecialistov na recykláciu robí všetko pre to, aby zaručil maximálnu kvalitu materiálov, ako aj tepelnú a mechanickú životnosť pre optimálny výkon.
 
Zodpovednosť zabudovaná do produktu
Vývoj & Dizajn
  • Hodnotenie životného cyklu
  • Výber ekologicky zodpovedných materiálov
Výroba
  • Použitie recyklovaných materiálov
Použitie
  • Odpadové hospodárstvo a likvidácia odpadu v predajnom mieste
  • Náhradné diely
Vrátenie vozidla na konci životnosti
  • Vrátenie vozidla na konci životnosti
  • Odstraňovanie znečistenia 
  • Európska smernica ELV
VEDIEŤ VIAC...
Recyklácia
Spoločnosť DS Automobiles už od svojho vzniku využíva recyklované materiály a neustále ich používanie zvyšuje.
Spotreba pri používaní vozidla
Zmerajte priemernú spotrebu svojho vozidla.