PREJSŤ NA OBSAH
Záruky výrobcu
ZÁRUKY VÝROBCU

 
Zmluvná záruka DS Automobiles

 
Zaručte 100%-ný stav vášho vozidla DS v priebehu času, aby sa váš zážitok z jazdy nikdy nezmenil.
 
 
ZMLUVNÁ ZÁRUKA : 2 ROKY

- Oprava alebo výmena chybných dielov (okrem zmluvnej záruky na vozidlo sa na originálne diely a príslušenstvo DS predávané a montované v sieti DS poskytuje záruka na náhradné diely, ktorá pokrýva akúkoľvek výrobnú chybu dielu a príslušenstva oprávnene zistenú z podnetu zákazníka)

 

- Asistencia DS 24/7.

 
ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU : 12 ROKOV
DS poskytuje na vaše vozidlo záruku proti perforácii karosérie (vplyvom prehrdzavenia karosérie zvnútra smerom von) počnúc dňom prebratia nového  vozidla, ktorý je uvedený v “Záručnom liste” v “Servisnej knižke”, na obdobie 12 rokov.
Záruka proti prehrdzaveniu pokrýva opravu alebo výmenu jednotlivých dielov uznaných za chybné výrobcom alebo jeho zástupcom, na ktorých sa objaví perforácia spôsobená prehrdzavením. 
ZÁRUKA NA LAK VOZIDLA : 2 ROKY

Okrem zmluvnej záruky poskytuje DS na vaše vozidlo záruku na všetky chyby pôvodnej farby a laku karosérie počnúc dňom prebratia nového vozidla, ktorý je uvedený v “Záručnom liste” v “Servisnej knižke”, na obdobie 2 rokov.

Záruka na lak vozidla pokrýva úplnú alebo čiastočnú opravu farby alebo laku nevyhnutnú na odstránenie chyby uznanej výrobcom alebo jeho zástupcom.

 
ZÁRUKA NA BATÉRIU : 8 ROKOV
Okrem spomínaných záruk poskytuje DS Automobiles záruku na trakčnú batériu vášho elektrického alebo hybridného vozidla DS po dobu 8 rokov. 
Značka DS poskytuje na nové vozidlá modelového radu DS záruku na akékoľvek výrobné chyby na obdobie dvoch rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov odo dňa dodania, s výnimkou osobitých ustanovení, ktoré vám budú oznámené.
Tento dátum je uvedený na “Záručnom liste” v “Servisnej knižke”, ktorá vám bola odovzdaná spolu s vozidlom. Zmluvná záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu alebo výmenu dielov, ktoré boli výrobcom alebo jeho zástupcom uznané za chybné, ako aj na prácu súvisiacu so zásahom na vozidle.
VEDIEŤ VIAC...

Servisné kontrakty

Vyberte si servisný kontrakt podľa vašich predstáv.

Only You

Objavte naše služby šité na mieru.