PREJSŤ NA OBSAH
Tutoriály DS 9
VIDEO TUTORIÁLY & UŽÍVATEĽSKÉ PRÍRUČKY
DS 9
Objavte sériu videí s užívateľskými príručkami (video tutoriály) a prezentačných filmov o technológiách vo vašom vozidle DS 9.
UŽÍVATEĽSKÉ PRÍRUČKY

Získajte online užívateľskú príručku DS 9.

Môžete k nej pristupovať aj z aplikácií Scan MyDS App a MyDS.

PREZENTAČNÉ VIDEÁ
Pozrite si videá, ktoré predstavujú technológie dostupné v DS 9
 
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Tento inteligentný systém odpruženia sa spolieha na kameru umiestnenú v hornej časti čelného skla, ako aj na niekoľko senzorov, ktoré snímajú nedokonalosti vozovky v reálnom čase. Tieto údaje prenesú v priebehu niekoľkých milisekúnd do počítača, ktorý pôsobí na každé z kolies nezávisle.  Podľa týchto informácii systém zabezpečí pevnejšie alebo pružnejšie nastavenie tlmičov, aby ste mali zaručený optimálny komfort.
DS ACTIVE LED VISION
Vďaka hlavnému LED svetlometu a trom otočným LED modulom riadi technológia DS ACTIVE LED VISION viaceré režimy osvetlenia špecifické pre každú jazdnú situáciu. Moduly sa otáčajú a nakláňajú súčasne, aby v reálnom čase prispôsobili uhol, intenzitu a dosah svetelného lúča jazdným podmienkam (poveternostným podmienkam, svetelnosti). V závislosti od toho, či jazdíte v meste, na vidieku alebo na diaľnici sa osvetlenie prispôsobí tak, aby vám zaručilo viditeľnosť s vysokým rozlíšením.
DS DRIVE ASSIST

Vyvinuli sme systém DS DRIVE ASSIST, aby sme vodičovi pomohli s riadením a zároveň mu umožnili kedykoľvek prevziať kontrolu nad svojim vozidlom. Tento systém upravuje rýchlosť vozidla podľa auta idúceho pred ním a pôsobí na riadenie, aby vozidlo DS viedol v jazdnom pruhu, ktorý si vodič zvolí. Riadi rýchlosť a trajektóriu s cieľom zaručiť bezpečnosť a pokoj za volantom. 

Systém tiež riadi fázy vypnutia (do 3 sekúnd) a fázy reštartu, keď sa prevádzka zhustí.

DS NIGHT VISION
Vďaka neviditeľnej infračervenej kamere umiestnenej v prednej maske chladiča skenuje vaše vozidlo DS vozovku v reálnom čase. Systém je schopný zistiť prítomnosť chodcov alebo zvierat na vozovke do vzdialenosti až 200 metrov, aby ste mohli predvídať nebezpečie a vedeli rýchlo reagovať.
DS DRIVER ATTENTION MONITORING
Systém snímačov a kamery sleduje trajektóriu vozidla a umožňuje vo dne i v noci odhaliť znaky únavy a pokles pozornosti vodiča. V prípade zistenia znakov únavy alebo nesústredenosti vodiča sa aktivuje zvukový signál a na centrálnom displeji sa zobrazí výstražné upozornenie.
DS PARK PILOT

So systémom DS PARK PILOT bude vaše manévrovanie pri parkovaní neuveriteľne ľahké.


Tento inteligentný systém je schopný nájsť miesto na zaparkovanie zodpovedajúce vonkajším rozmerom vozidla DS 9. Stačí systém aktivovať prejazdom okolo miesta rýchlosťou do 30 km/h. Pomocou tejto asistenčnej technológie vozidlo samo zaparkuje na pozdĺžne alebo kolmo orientované parkovacie miesto bez toho, aby vodič musel použiť volant alebo pedále.

Solutions de recharge du partenaire Free2move
Découvrez nos tutoriels vidéos pour utiliser les services de notre partenaire Free2move.

 

 

DS Automobiles x Free2move : s'inscrire


Découvrez les tutoriels pour les solutions à la charge
Ce tutoriel vidéo vous indique comment souscrire au service « Charge My Car », via l’application Free2move. Suivez les étapes pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités : identification des bornes de recharge publiques disponibles et compatibles avec votre voiture électrique ou hybride rechargeable, planification de votre trajet et paiement simplifié. Directement accessible depuis votre Smartphone ou sur l’écran de votre voiture, « Charge My Car » simplifie vos déplacements, partout en Europe.

Recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable


Découvrez, à travers ce tutoriel vidéo, comment trouver la station de recharge la plus proche de vous, la plus économique ou la plus rapide, grâce à la fonctionnalité « Charge My Car » de l’application Free2move, directement accessible depuis l’écran de votre voiture ou votre Smartphone. Débutez et arrêtez ensuite la charge de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur l’ensemble des stations du réseau Free2move, avec votre carte de recharge ou votre Smartphone.

Préparer son voyage


Suivez les instructions de ce tutoriel vidéo pour préparer un long trajet en voiture électrique ou hybride rechargeable avec le service « Charge my Car », disponible depuis l’application Free2move. Accédez au plus grand réseau européen de stations de recharge et déterminez l’itinéraire optimal pour faciliter tous vos trajets, même les plus longs.