Ekologická jazda

Ekologická jazda

Majte vašu spotrebu paliva pod kontrolou

Značka DS vyvíja svoje vozidlá so zreteľom na ich dopad na naše životné prostredie. Zníženie spotreby paliva je súčasťou tohto úsilia a vozidlo, ktoré ste si kúpili (alebo si kúpite), je vybavené najnovšími pokrokovými technológiami, ktoré značka vyvinula.

V tejto rubrike sme pre vás pripravili rady a dobré návyky, ktoré by ste si mali osvojiť, nakoľko vám pomôžu mať pod pod kontrolou vašu spotrebu paliva. Tieto jednoduché odporúčania sa týkajú používania a údržby vášho vozidla, ako je štýl jazdy, ktorý je kľúčový pre úsporu paliva: až do 15%.

Pozorne si prečítajte týchto zopár riadkov, aby vás používanie vášho vozidla stálo menej peňazí na čerpacej stanici. Zoradili sme tieto rady podľa stupňa ich dôležitosti z hľadiska priemerných úspor, ktoré vám môžu zabezpečiť v priebehu dlhšej doby používania.

 

Zaraďte vždy správny prevodový stupeň

Odyssey_Motorisation

Jazda so správne zaradenými prevodovými stupňami je veľmi jednoduchým prostriedkom na optimalizáciu spotreby paliva. Ak hustota cestnej premávky alebo bezpečnosť niekedy neumožňujú jazdu na vyššie otáčky, je veľmi často možné využiť nižšie otáčky motora.

U mechanickej prevodovky s manuálnym ovládaním neváhajte používať čo možno najvyšší prevodový stupeň. Ak je vaše vozidlo vybavené ukazovateľom zmeny prevodových stupňov, zaraďte čo najčastejšie prevodový stupeň, ktorý je vám odporúčaný. Motor, ktorý sa točí na nízke otáčky, má nižšiu spotrebu, aj keď sa vám niekedy zdá, že pri poháňaní vozidla sa viacej trápi.

Mechnická robotizovaná alebo automatická prevodovka je vybavená automatickou funkciou, ktorá prispôsobuje zmeny prevodových stupňov typu jazdy. Používajte čo najviac túto funkciu a jazdite pružne. Akcelerujte miernym spôsobom a automatika bude optimalizovať spotrebu paliva výberom najvhodnejšieho prevodového stupňa.

Ak pri rýchlosti 50 km/h zaradíte namiesto tretieho prevodového stupňa piaty prevodový stupeň, znížite spotrebu paliva o 20 až 25 %. Dobrá rada na dosiahnutie úspory paliva a zároveň získanie akustického komfortu. Vo fázach zastavenia vášho vozidla (napríklad na svetlách pri prejazde cez križovatku) nenechávajte zaradený prvý prevodový stupeň. Vyraďte prevodovku do neutrálu. Zabránite tak zbytočnému namáhaniu vašej spojky. Ak je vaše vozidlo vybavené systémom “Stop & Start”, umožní to vypnúť motor, čím sa významne zníži spotreba paliva pri jazde v mestskej premávke.

 

Jazdite bez agresivity a miernou rýchlosťou

Odyssey_Innovation_Afil

Opätovné akcelerácie a brzdenia, ktorými sa vyznačuje nervózna alebo agresívna jazda, zbytočne zvyšujú vašu spotrebu paliva. Jazda veľmi blízko vozidla pred vami namáha motor a brzdy a to najmä v mestskej premávke. Jazda pri vysokej rýchlosti významne zvyšuje spotrebu vášho vozidla.

Jazdite čo možno najviac konštantnou rýchlosťou a zachovávajte odstup od vozidiel pred vami. Ak je vaše vozidlo vybavené tempomatom alebo obmedzovačom rýchlosti, používajte ho, len čo je to možné, a jazdite stabilizovanou rýchlosťou.

Keď musíte brzdiť, nebrzdite na poslednú chvíľu, ale čo najčastejšie používajte brzdenie motorom (prirodzená strata rýchlosti úplným zdvihnutím nohy z plynového pedála, ktorá umožňuje nulovú spotrebu paliva), pričom začnite skôr spomaľovať. Aby ste čo najviac predvídali premávku okolo vás, pozerajte ďaleko pred vás. Pohrávajte sa s rýchlosťou a s anticipáciou spomalení tak, aby ste sa napríklad maximálne vyhýbali zastaveniu na svetlách. Jazdite miernou rýchlosťou, aby bola spotreba nižšia. Skrátka, naučte sa jazdiť pružne a usporíte peniaze.

 

Jazdite bez preťaženia vášho vozidla

Čím je vozidlo ťažšie, tým viac energie spotrebuje motor pri jazde a tým je väčšia spotreba paliva.

Vyhýbajte sa čo najviac preprave zbytočných predmetov, hlavne ťažkých predmetov, a zaťažujte čo najviac interiér vášho vozidla. Záťaž umiestnená na streche vozidla má nepriaznivé účinky, nakoľko vozidlo stráca aerodynamiku.

Strešný nosič používajte len vtedy, ak to inak nejde. A nezabudnite ho po použití hneď odstrániť.

 

Pravidelne kontrolujte tlak vo vašich pneumatikách

tyres-ds

Podhustené pneumatiky majú vyšší valivý odpor. Motor je viacej namáhaný, čo zvyšuje spotrebu paliva. Podhustená pneumatika sa abnormálne zahrieva, znižuje držanie na ceste a môže sa poškodiť, ba dokonca prasknúť. Systém detekcie podhustenia pneumatík, ktorým je vybavený čoraz väčší počet našich vozidiel, je významnou pomocou, avšak nesmie nahradiť pravidelnú kontrolu.

Zmeny vonkajších teplôt prirodzene menia tlak v pneumatikách: napríklad, tlak sa znižuje, keď klesá okolitá teplota (prechod z leta do zimy). Preto nezabúdajte pravidelne kontrolovať a doplňovať tlak vo vašich pneumatikách, a to hlavne pri výrazných poklesoch teploty, ale aj vtedy, keď  výrazným spôsobom zaťažíte vaše vozidlo. V záujme vašej bezpečnosti dodržiavajte tlaky odporúčané výrobcom, ktoré sa vzťahujú na studené pneumatiky.

Používanie “zimných” pneumatík výrazne zvyšuje valivý odpor, keď jazdíte na suchom podklade. Zaisťujú vám bezpečnosť v zlých klimatických podmienkach, avšak musia byť odstránené len čo to jazdné podmienky umožnia.

 

Dobre si naplánujte vaše cesty

Vaša spotreba paliva sa zvyšuje, keď jazdíte v oblastiach s dopravnými zápchami alebo robíte množstvo kratších trás. Hustá cestná premávka núti k nervóznej jazde, to znamená k opakovaným akceleráciám a brzdeniam, ktoré zbytočne zvyšujú spotrebu paliva.

Plánujte a kombinujte vaše cesty, aby boli čo najrentabilnejšie. Vyhýbajte sa čo najviac  premávke v špičke a v oblastiach s dopravnými zápchami. Optimalizujte vašu trasu, aby ste mohli jazdiť plynule, pričom obmedzujte akcelerácie a brzdenia a snažte sa zvoliť čo možno najkratšiu vzdialenosť trasy.
Ak ostanete zablokovaný/á v dopravných zápchach, neváhajte dočasne vypnúť motor vášho vozidla. A takisto, keď zastavíte kvôli malému nákupu (nákup chleba, novín, atď. …), vypnutie motora musí byť reflexom. Gesto, ktoré vždy znamená úsporu paliva a ktoré limituje nepríjemnosti súvisiace s výskytom výfukových plynov.

 

Jazdite, aby ste zohriali vaše vozidlo

Čím je vaše vozidlo studenšie, tým viacej energie spotrebováva na jazdu. Pri krátkych jazdách v zime môže vaše auto spotrebovať až o 50 % energie viacej. Po naštartovaní motora napríklad nečakajte na zohriatie auta na voľnobeh. Šoférujte čo najskôr a s mierou. Vaše vozidlo sa rýchlejšie zohreje počas jazdy.

Moderné vozidlá sú vyvinuté tak, aby štartovali bez akcelerácie, ktorá spotrebováva palivo a nič neprináša štartovaniu.

 

Jazdite so zatvorenými oknami

Pri rýchlosti nad 50 km/h je silne ovplyvnený aerodynamický odpor vášho vozidla, ak je otvorená strecha alebo niektoré okno. Platí to tiež pre kabriolety.

Ak budete pri vyššej rýchlosti jazdiť so zatvorenými oknami, ušetríte palivo. Na ochladenie vzduchu v kabíne vášho vozidla radšej používajte ventilačný systém. Čím je vyššia rýchlosť, tým je účinnejšia klimatizácia.

 

Správne používajte zariadenia spotrebujúce elektrickú energiu

Odyssey_Innovation_Ecran-tactile

Všetky elektrické systémy vo vašom vozidle sú napájané energiou, ktorú vyrába motor. Preto, čím viac elektriny používate, tým ma vaše vozidlo vyššiu spotrebu paliva.

Vo všeobecnosti platí: vypnite elektrospotrebiče, ak ich nepotrebujete. Vyhrievanie sedadiel, odmrazovanie zadného skla alebo ventilácia by napríklad mali byť vypnuté alebo nastavené na najnižšiu možnú úroveň podľa vašej potreby.

Klimatizácia čerpá svoju energiu z motora. V prípade vysokých horúčav sa spotreba paliva vášho vozidla môže zvýšiť až o 25 %, ak priveľmi schladíte kabínu vozidla. Klimatizáciu používajte uvážene a dbajte na to, aby ste nenastavovali teplotu chladenia príliš nízko alebo príliš rozdielnu od vonkajšej teploty (rozdiel by nemal presiahnuť 4 až 5 °C). Okrem úspory paliva sa vyhnete “tepelným šokom” pri vstupe do vozidla a výstupe z vozidla.

 

Zabezpečte riadnu pravidelnú údržbu vášho vozidla

Zlý technický stav súčastí vášho vozidla (motora, prevodovky, klimatizácie, pneumatík…) poškodzuje jeho optimálne fungovanie a spôsobuje nadmernú spotrebu paliva.

Optimálne fungovanie vášho vozidla zabezpečíte len vtedy, ak zabezpečíte jeho riadnu pravidelnú údržbu profesionálnym mechanikom. Dbajte na to, aby používal diely a spotrebný materiál (oleje, vzduchový filter, pneumatiky…), ktoré garantuje, odporúča a testuje značka DS. Každý komponent vášho vozidla spĺňa zadané detailné špecifikácie.

Motorový olej, napríklad, slúži na mazanie, ale prispieva aj k výkonu motora. To platí pre väčšinu dielov vášho vozidla. Klimatizačný systém v zlom technickom stave významne zvyšuje vašu spotrebu paliva. Je naozaj vo vašom záujme udržiavať vaše vozidlo v dokonalom technickom stave, pretože tak bude mať menšiu spotrebu paliva, bude spoľahlivejšie a bude mať vyššiu odpredajnú cenu.

 

Dobrý zábeh pre dobrú jazdu

Environnement_Eco-Conduite

Vozidlo, ktoré ste si práve zakúpili, je novým vozidlom. Vyžaduje krátku dobu zábehu, aby ste mohli na 100 % využívať všetky jeho funkcie.

Spotreba paliva vášho vozidla bude optimálna po najazdení celkovej vzdialenosti od 3000 do 5000 kilometrov.

Stručne povedané, svedomite zabehnite vaše vozidlo, získate tak jeho najlepší výkon a ušetríte peniaze.