ZVOLÁVACIE AKCIE

SKONTROLOVAŤ ZVOLÁVACIE AKCIE PRE VAŠE VOZIDLO

Zvolávacie akcie sa týkajú vašej bezpečnosti alebo predpísanej zhody vášho vozidla. Musíte čo najrýchlejšie kontaktovať svoj autorizovaný servis. Tieto zásahy sú vykonávané bezplatne.

i