PREJSŤ NA OBSAH
Servisná prehliadka

SERVISNÁ PREHLIADKA 

ODBORNOSŤ SERVISU DS 


Aby ste si mohli užívať rovnakú radosť z jazdy po celé roky, vypracovali sme program údržby prispôsobený vášmu vozidlu DS.

Zverte údržbu svojho vozidla odborným znalostiam technikov spoločnosti DS Automobiles. V našich dielňach vykonávame kontroly, doplnenia a technické úkony, ktoré sú nevyhnutné na udržanie výkonu vášho vozidla.

ČO ZAHŔŇA REVÍZIA DS?

Servis DS zahŕňa systematické kontroly a operácie, ktoré sa vzťahujú na všetky vozidlá.

PRAVIDELNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA

 
 • Súčasťou pravidelnej servisnej prehliadky odporúčanej výrobcom je kontrola a nastavenie (funkčnosť, stav a tesnosť), najmä bezpečnostných zariadení, výmena oleja a diagnostika vášho vozidla DS
 • Výmena oleja s olejom prispôsobeným špecifikám vášho motora
 • Výmena olejového filtra
 • Doplnenie tekutín
 • Kontroly a nastavenia (prevádzka, stav a tesnosť), najmä bezpečnostných zariadení
 • Čítanie autodiagnostickej pamäte
 • Vrátane dielov a práce
 • + 15 kontrol odborníkmi DS

VYKONÁVAJÚ SA TIETO OPERÁCIE

 • Elektronická diagnostika a v prípade potreby aktualizácia softvéru palubnej elektroniky
 • Výmena motorového oleja (DS uprednostňuje TotalEnergies)
 • Výmena olejového filtra
 • Odvzdušnenie dieselového filtra (v závislosti od výbavy)
 • Aktualizácia indikátora údržby

ČO KONTROLUJE VÁŠ SERVIS DS

FILTRE PEVNÝCH ČASTÍC*

Intervaly údržby pre funkciu filtra pevných častíc sú nasledovné:

 • Kontrola hladiny v nádrži s aditívami (v závislosti od výbavy) od 80 000 km a doplnenie pri 120 000 km.
 • Kontrola filtra pevných častíc (v závislosti od výbavy) od 140 000 km.

 

 

* V závislosti od výbavy.

TLMIČE

Stav tlmičov má veľký vplyv na účinnosť brzdenia a držanie vozidla na ceste. Pravidelné kontroly vykonávané odborníkom sú preto nevyhnutné pre vašu bezpečnosť a komfort jazdy.

SERVISNÁ PREHLIADKA DS 

Ak sa rozhodnete pre servis v sieti DS, môžete naplno využiť odborné znalosti značky v oblasti údržby vášho vozidla. Pokročilá technológia DS umožňuje technikom siete čo najskôr zistiť potreby servisu vášho vozidla. Vďaka špeciálne upraveným technickým zariadeniam dokážu prečítať informácie špecifické pre vaše vozidlo. Patria sem bezpečnostné faktory, ako je tlak motorového oleja a brzdenie, ako aj úroveň kontroly znečistenia výfukového systému.

 

DS RADÍ

Dodržiavanie servisného plánu DS je povinné počas záručnej doby vášho vozidla a všetkých vozidiel, na ktoré sa vzťahuje servisná zmluva.

Aby ste udržali bezporuchovú prevádzku vášho vozidla DS, odporúčame vám, aby ste :

 • Dôsledné dodržiavanie plánu údržby.
 • Medzi jednotlivými návštevami servisu skontrolujte hladinu oleja, pneumatiky, výstražné svetlá a stierače.

DS AUTOMOBILES & ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Od návrhu vozidiel až po recykláciu použitých dielov sa DS Automobiles spolu so svojou sieťou zaväzuje k opatrnej činnosti v každej fáze životného cyklu vozidla.

Výrobca DS Automobiles sa aktívne angažuje v spracovaní znečisťujúcich látok. (i) (i) Pre viac informácií navštívte webovú stránku: www.stellantis.com   

Services sur-mesure

L'excellence DS Service

DS Service vous offre la tranquillité d'un entretien d'excellence

Les offres après-vente

DS Service vous accompagne à chaque étape de la vie de votre véhicule en vous proposant des offres exclusives.