PREJSŤ NA OBSAH
Rozvodový remeň

SADA ROZVODOV

Ochrana motora

Rozvodový remeň, ktorý sa považuje za jednu z najdôležitejších súčastí vášho vozidla, musí byť v perfektnom stave, aby motor správne fungoval.

 

 

PREČO MENIŤ SADU ROZVODOVÉHO REMEŇA?

Komponenty rozvodov, ktoré sú neustále pod tlakom prevádzky motora, sa s pribúdajúcimi kilometrami prirodzene opotrebúvajú. Podnebie môže spôsobiť predčasné opotrebovanie. Netesnosti vodného čerpadla a úniky chladiacej kvapaliny môžu výrazne skrátiť životnosť rozvodového remeňa. Častá údržba je preto nevyhnutná.

DS RADÍ

  • Výmena vodného čerpadla pri výmene rozvodovej sady. Ich výmena prispieva k životnosti zostavy a zabraňuje ďalšiemu zásahu. Blízkosť týchto dvoch prvkov znamená, že je potrebná len jedna demontáž, čím sa obmedzia náklady na operáciu.
  • Nevyhnutná výmena remeňa ako preventívne opatrenie podľa odporúčaní výrobcu. 
  • Pre vašu bezpečnosť sa v prípade nájazdu vaic ako 80 000 km obráťte na predajné miesto DS.
DS AUTOMOBILES A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Od návrhu vozidiel až po recykláciu použitých dielov sa DS Automobiles spolu so svojou sieťou zaväzuje k opatrnej činnosti v každej fáze životného cyklu vozidla.

Výrobca DS Automobiles sa aktívne angažuje v spracovaní znečisťujúcich látok. (i) (i) Pre viac informácií navštívte webovú stránku: www.stellantis.com   

Services sur-mesure

L'excellence DS Service
DS Service vous offre la tranquillité d'un entretien d'excellence
Les offres après-vente
DS Service vous accompagne à chaque étape de la vie de votre véhicule en vous proposant des offres exclusives.