PREJSŤ NA OBSAH

SOS & Asistencia

Núdzové a asistenčné volanie

O krok vpred, keď sa počíta každá sekunda

Balík SOS & Assistance je geolokalizovaná služba núdzového volania a asistenčnej služby.

 

V prípade nehody alebo akejkoľvek inej situácie vyžadujúcej urgentný zásah umožňuje vyslanie primeranej pomoci.

 

Je to bezplatná služba, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Štandardná alebo voliteľná výbava pre celý rad DS

Tiesňové volanie môžete spustiť aj sami, ak sa stanete svedkom rizikovej situácie, stlačením tlačidla „SOS“ na tri sekundy.

 

Súčasným stlačením tlačidla „DS“ sa spojíte aj s platformou telefonickej asistencie.

SLUŽBY ŠITÉ NA MIERU

MYDS Aplikácia

Získajte prístup ku všetkým službám zo svojho smartfónu.

Aktualizácia kartografie

Cestné siete sa neustále vyvíjajú, takže aktualizácia máp je na najnovších modeloch bezplatná.