Služby

Služby

Na poskytnutie kompletného a uspokojivého know-how značky ponúka značka DS viaceré služby; všetky tieto služby nesú názov DS, aby posilnili hodnotu DS, a pokrývajú špecifické aktivity
• DS Certified: naša ponuka jazdených vozidiel
• DS Financial Solutions: naše finančné a leasingové produkty
• DS Connect: naše služby mobilného pripojenia
• DS Service: naša ponuka popredajných služieb